อำพัน (Amber)

ด้วยระยะเวลาหลายล้านปีผนวกกับอุณหภูมิและความดันสูง ยางไม้ที่ถูกบีบอัดจนในที่สุดจะกลายเป็นอำพันสีเหลืองทอง ช่วงระหว่างการทับถมอาจมีวัสดุอื่น ๆ เข้าไปเจือปนในเนื้ออำพันได้ เหล่านี้ที่ทำให้อำพันแต่ละชิ้นจึงมีความเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน วัสดุที่จะปะปนในเนื้ออำพันมีได้ตั้งแต่เศษใบไม้เล็ก ๆ ไปจนถึงกบเลยทีเดียว สิ่งที่เข้าไปอยู่ในอำพันจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ ไม่เน่าเปื่อยจึงมีคุณค่าในเชิงประวัตศาสตร์

อำพันเป็นอัญมณีที่ให้ความอบอุ่นเมื่อสัมผัสและสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าสถิตย์ได้เมื่อนำมาถูกัน จึงมีความเชื่อว่าเป็นพลังเวทมนต์ อำพันมักจะพบมากที่สุดในเขตบอลติค แต่ก็ยังสามารถค้นพบในสถานที่อื่น ๆ หลายแห่งทั่วโลก และมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไปในแต่ละแหล่ง เช่น Rumanite คืออำพันที่มีต้นกำเนิดจากโรมาเนีย, Simetite ซึ่งพบในซิซิลี, Burmite เป็นชื่อที่ถูกกำหนดให้กับอำพันซึ่งพบในประเทศพม่า

อำพันที่พบในประเทศพม่ามักจะมีเนื้อขุ่น ไม่ใสเหมือนอำพันที่พบในโปแลนด์และในเขตบอลติค จึงมีราคาถูกกว่า แต่ก็ขึ้นอยู่กับนักสะสมที่จะเลือกเก็บอำพันตามแหล่งที่ตัวเองชื่นชอบ

 

อำพันจากเขตบอลติค
ลักษณะอำพันที่พบในบอลติค
ลักษณะอำพันที่พบในพม่า
ลักษณะอำพันที่พบในพม่า