เบริลสีทอง (Golden Beryl)

ด้วยประกายที่เป็นเอกลักษณ์ของพลอยในตระกูลเบริล พลอยเบริลสีเหลืองทองที่มีเนื้อสะอาด และได้รับการเจียรไนที่ดีเยี่ยมจะมีประกายที่คล้ายกับเพชรแฟนซีทีเดียว

เบริลสีทอง มีความแข็งอยู่ที่ 7.5-8 บนสเกลของโมส์ เหมาะสำหรับทำเป็นเครื่องประดับ เบริลสีทองเป็นตัวแทนของราศีสิงห์ เชื่อว่าสามารถเพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเอง การนั่งสมาธิขณะสวมใส่เครื่องประดับที่ประดับด้วยเบริลสีทอง จะสามารถปลุกของพลังบางอย่างในตัวเรา ทำให้เข้าใจคุณค่าของตนเอง และพร้อมที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้า 
เบริลสีทอง เป็นอัญมณีที่เมื่อคุณสามารถซื้อหาได้ในราคาที่ไม่สูงนัก อันเนื่องมาจากยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเมื่อเทียบกับพี่น้องในตระกูลเดียว เช่น มรกตและอความารีน ราคาของเบริลสีทองถือเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับคุณค่าของพลอยที่ถูกกล่าวไว้หลายครั้งในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

เบริลสีทองถูกขุดพบในประเทศมาดากัสการ์ บราซิล และไนจีเรีย นอกจากนี้ยังมีขุดพลอยในยูเครน