แซฟไฟร์กับการเลือกซื้อพร้อมใบเซอร์จากห้องแล็ป

การดูรายละเอียดใบเซอร์จากห้องแล็ป และความหมายต่าง ๆ

ด้วยมูลค่าของพลอยในตระกูลแซฟไฟร์เช่น ทับทิม ไพลิน บุษราคัมหรือเขียวส่อง จะขึ้นอยู่กับความสวยของพลอยเม็ดนั้น ๆ และพลอยธรรมชาติที่เนื้อสะอาด มีประกายที่สวยงามก็เริ่มหาได้ยาก จึงมีราคาสูงมากขึ้นทุกปีๆ  จึงเกิดกระบวนการปรับปรุงคุณภาพพลอยในตระกูลแซฟไฟร์ขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าพลอยก้อนดิบ

ในปัจจุบันมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพพลอยแซฟไฟร์หลาย ๆ กรรมวิธี แต่ละกรรมวิธีมีผลต่อความคงทนของพลอยที่แตกต่างกัน และตลาดก็ให้มูลค่าในแต่ละกรรมวิธีไม่เท่ากัน ดังนั้นเมื่อนำพลอยไปเซอร์ที่ห้องแล็ป จึงต้องมีการระบุกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพของพลอยเม็ดนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อได้รู้ก่อนตัดสินใจ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กรรมวิธีต่าง ๆ และการอ่านใบเซอร์จากห้องแล็ป ว่าตัวย่อที่ระบุในใบเซอร์แต่ละตัว คือการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีใด

ทับทิม-ไพลิน-การเลือกซื้อ