ที่ศรีสรรค์เจมส์ เราเลือกสรรค์แต่พลอยที่มีที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น เพราะเราเล็งเห็นถึงคุณค่าของพลอยธรรมชาติ ที่มีอย่างจำกัดและอาจจะหมดลงซักวันหนึ่ง แตกต่างจากเครื่องประดับแฟชั่นที่ทำจากแก้วหรือพลอยสังเคราะห์ที่สามารถผลิตได้มากเท่าที่มีความต้องการ จึงมีคุณค่าให้เก็บสะสม มีมูลค่าในตัว และสามารถส่งต่อให้กับคนที่เรารักต่อไปได้ในวันข้างหน้า เราเชื่อว่าพลอยธรรมชาติทุกเม็ดมีพลังจากธรรมชาติแฝงอยู่ในตัวจากกาลเวลาอันยาวนานกว่าที่ธรรมชาติจะสร้างสรรค์ออกมาในแต่ก้อน พลอยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้บรรจงรังสรรค์ส่งต่อมาให้มนุษย์โลก