7-day Satisfaction Guarantee!

การคืนสินค้า

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้าที่ได้รับสามารถส่งคืนได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทางร้านจะทำการคืนเงินให้ทันทีหลังจากได้รับสินค้าคืนและตรวจเช็คสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งกลับต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

การเปลี่ยนสินค้า

หากสินค้าที่ได้รับไม่ถูกใจ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นอื่น ๆ ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าสินค้าชิ้นเดิม โดยทางร้านจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้หลังจากได้รับสินค้าเดิมและได้รับค่าสินค้าเพิ่มเติม(ถ้ามี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าและสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งกลับต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์