บริการหลังการขาย

เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเครื่องประดับของทางร้านเราพร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านด้วยการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของเรา และสามารถพูดคุยกับเราได้ทุกเรื่อง โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง Line Application ID : @srisongems

สำหรับสินค้าที่ทำการซื้อขายผ่านทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ลูกค้าทุกท่านสามารถนำสินค้ามารับบริการซ่อมแซมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้

  1. บริการล้างเครื่องประดับด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกฟรี ตลอดอายุการใช้งาน โดยใช้ระยะเวลาทำความสะอาดหนึ่งวันทำการ
  2. สินค้าประเภทแหวน บริการปรับขนาด (size) ไม่มีค่าบริการในครั้งแรกเท่านั้น
  3. บริการซ่อมเพชรพลอยหลุด โดยผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเกิดจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  4. โปรดนำใบรับประกันสินค้ามาด้วยทุกครั้งที่นำสินค้าเข้ามารับบริการ หากไม่มีใบรับประกัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการตามเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

หมายเหตุ: ในกรณีของความเสียหายอื่นๆ ที่ เกิดจากการสวมใส่ ใช้ งาน ลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมแซมในส่วนบริการนั้นๆ

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

สำหรับสินค้าที่ทำการซื้อขายผ่านทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ลูกค้าทุกท่านสามารถนำสินค้าที่ซื้อไปมาเปลี่ยนแบบหรือคืนได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. เปลี่ยนสินค้าหัก 25% จากราคาซื้อ โดยสินค้าชิ้นใหม่ต้องมีมูลค่ามากกว่าสินค้าที่นำมาเปลี่ยน
  2. คืนสินค้าหัก 30% จากราคาซื้อ
  3. งดเปลี่ยนและคืนสินค้าทุกกรณี หากใบรับประกันสูญหาย
  4. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีเพชรหรือพลอยแตกบิ่นอันเกิดจากการใช้งาน

หมายเหตุ: ผู้ใช้บริการเปลี่ยนและคืนสินค้าต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ซื้อสินค้าชิ้นนั้นเท่านั้น