Reference No. 23-2486

Customer Name :คุณศุธิศา
Phone Number :097-4926XXX
Initial Date :10 มีนาคม 2567
Sell Price :28,000 บาท
การรับประกัน :-เปลี่ยนเพชรหรือพลอยที่สูญหายอันเกิดจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งาน
-ล้างทำความสะอาดฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน โดยใช้เวลาทำความสะอาด 1 วันทำการ
-หากไม่สะดวกมาด้วยตนเองสามารถส่งทางพัสดุไปรษณีย์โดยบรรจุใส่กล่องและแพ็คให้แน่นหนา ส่งมาตามที่อยู่นี้ โดยทางร้านขอคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้าตามจริง
-กรุณานำบัตรรับประกันมาด้วยทุกครั้งที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการ
การันตีเปลี่ยนและรับซื้อคืน :-เปลี่ยนสินค้าหัก 25%
-คืนสินค้าหัก 30%
เงื่อนไขการรับประกัน
Srison Gems 105/173 ม.3 หมู่บ้านนนทรีฟลอร่า ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ประวัติการเข้ารับบริการ

DateDescriptionAuthorized
***ข้อมูลจะอัพเดทหลังจากเข้ารับบริการแล้วภายใน 24 ชั่วโมง***